Cena zabiegu ozonowania zależna jest głównie od:

  • Kubatury pomieszczeń,
  • Układu pomieszczeń,
  • Funkcji pomieszczeń,
  • Celu ozonowania (np. po remoncie, odgrzybienie, odkażenie, oczyszczenia z alergenów i inne) ,
  • Częstotliwości przeprowadzanych zabiegów (usługa stała – abonamentowa).

Koszt zabiegu ozonowania waha się od 1,65 do 3,00 PLN netto* za m3 kubatury ozonowanych pomieszczeń.

* Do ceny netto doliczany jest VAT:

      • w przypadku osób fizycznych 8% dla ozonowania mieszkań i pojazdów,
    • w przypadku przedsiębiorstw 8% dla ozonowania pojazdów oraz 23% w pozostałych przypadkach.

Ostateczna stawka ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia, po ustaleniu zmiennych wpływających na cenę. W przypadku stałych, cyklicznych zleceń ustalamy z klientem atrakcyjne rabaty.


UWAGA!
W przypadku zabiegów wielkopowierzchniowych wykorzystujemy generatory o dużej wydajności, co umożliwia nam obniżenie kosztów jednostkowych za m3.


PW HABA Sp. z o.o. Spka komandytowa w Oferteo.pl