Ozonowanie pozwala całkowicie oczyścić przestrzeń z mikroorganizmów, insektów, a także pozbyć się nieprzyjemnych lub szkodliwych dla zdrowia oparów lub zapachów.

Ozon usuwa – nie maskuje!

Istotą ozonowania (działania ozonu) jest wykorzystanie reakcji utleniania mikroorganizmów jak i związków nieorganicznych. Ozon – jako silny utleniacz – zdolny jest do utlenienia np. siarkowodoru do kwasu siarkowego.

Ozon bez problemów może być wytworzony „sztucznie”. W przysłowiowych warunkach domowych. Do tego celu służą generatory ozonu dwóch typów, z których każdy wykorzystuje zasadę naturalnego powstawania ozonu tj.: za pomocą promieni ultrafioletowych (UV) lub przy użyciu wyładowań elektrycznych (koronowych).

Obydwie metody, sprowadzają się do rozszczepienia cząstki tlenu na pojedyncze atomy (poprzez zerwanie wiązań atomowych), a następnie łączenia się „wolnych atomów tlenu” z innymi cząsteczkami tlenu (O2). Tak – w skrócie – powstaje ozon.

Stosowanie ozonu (ozonowanie) w odpowiednim stężeniu niszczy wirusy, bakterie, roztocza oraz wiele innych mikroorganizmów i związków chemicznych.

Ozon usuwa alergeny, a także nieprzyjemne zapachy pochodzenia organicznego i nieorganicznego np. po papierosach, farbach, lakierach. Oczyszcza wodę pitną, klimatyzację. Wykorzystywany jest także w chirurgii, urologii, dermatologii, stomatologii i kosmetologii.

Stosując go do celów dezynfekcji zaleca się stężenie:

  • 2 ppm przez 3h
  • 3 ppm przez 2h
  • 5 ppm przez 1,5h

1 ppm = 2,14 mg/m3

Niszczenie wirusów polega na uszkodzeniu ich otoczki białkowej i łańcuchów polipeptydowych, co uniemożliwia łączenie się wirusów z komórkami.

    • Koronawirus jest wirusem osłonkowym, wrażliwym na ozonowanie i z bardzo dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że nie ma skuteczniejszej metody na jego zabicie. Naładowana statycznie cząstka ozonu przy kontakcie z koronawirusem, utlenia ją, skutecznie ją zabijając.

Niszczenie bakterii następuje poprzez uszkodzenie ich błony komórkowej przez utlenienie lipidów, co prowadzi do utraty żywotności lub braku możliwości rozmnażania się.

Ozonowanie to ekologiczny, naturalny i BEZPIECZNY (pod warunkiem właściwego stosowania) sposób odkażania bez użycia środków chemicznych.