W pomieszczeniach, w których przeprowadzany jest zabieg ozonowania nie mogą przebywać ludzie i zwierzęta, a także nie należy pozostawiać w nich roślin.

Przed każdym zabiegiem zabezpieczamy przestrzeń tak, aby ozon nie przedostał się do innych pomieszczeń, w których znaleźć się nie powinien. Ma to szczególne znaczenie w budynkach użyteczności publicznej, gdzie ozonowane pomieszczenia sąsiadują z tymi, w których przebywają ludzie. Bardzo częstym błędem jest nieodpowiednie zabezpieczenie np. ciągów wentylacyjnych lub nieszczelnych drzwi.

Pomieszczenia, a nawet całe budynki są przez nas nie tylko zabezpieczone przed niekontrolowanym ulatnianiem się ozonu, ale także są oznakowane w sposób umożliwiający poinformowanie użytkowników o potencjalnym zagrożeniu.

Dodatkowo, podczas zabiegu ozonowania cały czas monitorujemy otoczenie, by nikt nie zbliżał się do stref ozonowania.

Po zakończeniu zabiegu ozonowania, do pomieszczenia wchodzimy w profesjonalnych maskach przeciwgazowych i kombinezonach w celu jego przewietrzenia, które trwa od 30 do 120 minut – w zależności od kubatury i wyprodukowanej ilości ozonu. W przypadku, gdy danego pomieszczenia nie można przewietrzyć – bo nie ma okien, lub się nie otwierają, co się zdarza w nowoczesnym budownictwie – wymuszamy kontrolowaną cyrkulację powietrza. Przez okres min. 1 godziny od momentu uzyskania bezpiecznego stężenia ozonu (po zakończeniu ozonowania) nie wpuszczamy nikogo do pomieszczeni – tak dla pewności.

Uwaga!

Nie wolno stosować ozonu w środowisku gazów palnych lub materiałów wybuchowych. Dlatego starannie oceniamy przestrzeń przed przystąpieniem do zabiegu ozonowania.