Ozon jest gazem skutecznym w swym działaniu, ale należy pamiętać, że stosowany nieumiejętnie jest niebezpieczny dla zdrowia, a nawet życia.

Ważne jest to, by stężenie potrzebne do osiągnięcia konkretnego celu ozonowania było odpowiednie, a po jego zakończeniu bezpieczne dla ludzi i zwierząt.

Krótkotrwałe wdychanie ozonu w wysokich stężeniach oraz długotrwałe wdychanie ozonu w stężeniach niższych może spowodować bardzo poważne, negatywne skutki fizjologiczne.

Ozon jest silnie toksyczny, dlatego badamy jego stężenie profesjonalnymi miernikami.

Dopuszczalne normy stężenia ozonu wynoszą odpowiednio:

      • 0,08 ppm przez 8 godzin ekspozycji
      • 0,30 ppm przez 15 minut ekspozycji

Do celów dezynfekcji należy uzyskać stężenie o minimalnej wartości 2,00 ppm utrzymujące się przez min. 3 godzin. W takim stężeniu człowiek narażony jest na zaburzenia oddychania, zmniejszenie przyswajania tlenu, ogólne zmęczenie i ból w piersiach, suchy kaszel.

Uzyskiwane przez nas średnie stężenie wynosi 5,85 ppm z czasem ekspozycji około 2 godzin, co poskutkować może ciężkim zapaleniem płuc.

W szczytowym momencie procesu ozonowania, w zamkniętym pomieszczeniu stężenie ozonu może przekroczyć nawet 10 ppm, co stanowi bardzo poważne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia.

Poniższa tabela zawiera informacje nt. oddziaływania ozonu na organizm człowieka w zależności od stężenia.

Oddziaływanie Wartość stężenia O3 [ppm] Wartość w przeliczeniu na [mg/m3]
Dopuszczalne stężenie ozonu na stanowisku pracy przy ekspozycji 8 h 0,05-0,1 ppm 0,107 – 0,2 mg/m3
Wyczuwalność zapachu – średnia 0,02 ppm 0,04 mg/m3
Wyczuwalność zapachu – w zależności od właściwości organizmu 0,01-0,04 ppm 0,02-0,086 mg/m3
Minimalne stężenie wywołujące podrażnienie oczu, nosa, gardła, ból głowy, skrócenie oddechu od 0,1 ppm od 0,2 mg/m3
Zaburzenia oddychania, zmniejszenie przyswajania tlenu, ogólne zmęczenie i ból w piersiach, suchy kaszel 0,5-1,00 ppm 1,07-2,14 mg/m3
Ból głowy, zaburzenia oddychania, senność, ciężkie zapalenie płuc przy dłuższej ekspozycji 1-10 ppm 2,14- 21,4 mg/m3
Niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia 10 ppm 21,4 mg/m3
Śmiertelne stężenie w ciągu kilku minut powyżej 1700 ppm powyżej 3 638 mg/m3

Kluczowe dla bezpieczeństwa jest badanie poziomu stężenia ozonu, zarówno w przestrzeni, w której przeprowadza się zabieg jak i jej otoczeniu. My to robimy.

Przez cały czas trwania procesu ozonowania monitorujemy ilość wyprodukowanego ozonu. Profesjonalna dezynfekcja ozonem nie polega na wstawieniu ozonatora do pomieszczenia na półgodziny, czy godzinę i późniejszym otworzeniu okien. Niekontrolowany proces ozonowania może wyrządzić wiele szkód zdrowotnych i materialnych.

Ufaj tylko profesjonalistom.